fredag, januar 05, 2007

Bruk av rundkjøringer: "BLINK INN"!

Da mer enn halvparten av befolkningen som disponerer bil tydeligvis ikke har forstått hvordan man benytter seg av en rundkjøring, så tenkte jeg at jeg skulle forklare det. Første del av innlegget her tar seg av det.

Edit 2008-09-09: Nå har Hjemmets onlinemagasin "Klikk" laget en webside med video som viser dette, og forklarer hvordan man posisjonerer seg og blinker i de forskjellige situasjonene. Les også teksten.

Edit 2010-05-28: Etter diskusjon hos TU, så kom en Thore med følgende link fra vegvesenet: Kjøring i rundkjøringer. Her kan man lese følgende, uthevinger av meg: "Dersom du skal til høyre ved første avkjøring, gis tegn til høyre i god tid før du kjører inn i rundkjøringen. Når du skal ut av rundkjøringen ellers, blink til høyre når du er på høyde med siste utkjøringførdu selv skal ut. Dersom du skal ut til venstre for der du kjører inn, kan det i enkelte tilfeller være til informasjon for andre trafikanter at du gir tegn til venstre før du kjører inn i rundkjøringen."

Anta en "4-armet" rundkjøring, noe som dekker rett rundt 93,5% av rundkjøringene i Norge. La oss kalle armen som vi kommer fra Inngang, armen til høyre Høyre, rett fram Fram og til venstre Venstre.

 1. Godt før rundkjøringen, så blinker man som om det var ett vanlig kryss. Dvs blink til høyre dersom man tenker å kjøre til Høyre, ikke blink dersom man har tenkt å kjøre Fram, og blink til venstre dersom man har intensjoner om å ta ut til Venstre (altså, kjøre 270 grader av rundkjøringen!). Skal man kjøre "helt rundt", altså kjøre tilbake i samme armen man kom fra - Inngang, så blinker man også til venstre.
 2. Før man entrer rundkjøringen, så legger man seg til høyre eller venstre i armen man er i. Dersom det faktisk er to felter i Inngang-armen, så velger man felt, ellers legger man seg opp i den ene eller andre siden av det ene feltet: Skal man til Høyre eller Fram, så legger man seg i det høyre feltet, eventuelt mot høyre i det ene feltet. Skal man derimot til Venstre (eller helt rundt, tilbake til Inngang), så legger man seg i det venstre feltet, eventuelt mot venstre i det ene feltet.
  • Merk at noen få rundkjøringer har annerledes merking grunnet at det mest vanlige kjøremønsteret på stedet er annerledes: spesifikt kan merkingen i veien, eller på skilt, tilsi at dersom man skal rett fram, så skal man ligge til venstre. Dette gjelder kun få unntak, og det er meget tydelig merket dersom det gjelder - følg hovedregel ellers!
 3. I rundkjøringen, så skal man ligge i det feltet man har valgt helt til man er på vei ut igjen.
  • Dersom man skal til Høyre eller Fram, så holder man det høyre feltet klart og tydelig hele veien gjennom og ut. Hvis man skal til Høyre, så kom man jo inn i rundkjøringen med blinklyset til høyre på - behold det på helt til du er ute igjen.
  • Dersom man skal til Venstre, så blir det bittelitt mer komplisert: hold til venstre, og hold blinket på til venstre, helt til man er i passeringen av Fram-armen, hvor man, samtidig, begynner å "blinke ut" (blink til høyre) og legger seg over til høyre ("det ytre feltet" i rundkjøringen) før man passerer de(n) innkommende file(ne) av Fram-armen. Så svinger man ut og bort.
  • Dersom man skal til Inngang (altså helt rundt), så fungerer det på samme måte som med til Venstre - hold til venstre (det "indre feltet" i rundkjøringen) til man er i passeringen av Venstre armen, hvor man samtidig blinker ut og legger seg ut i det ytre feltet, før man svinger av.
Dette opplegget kan virke unødvendig vanskelig dersom man aldri har giddet å tenke noe som helst på hvordan resten av trafikken opplever ens egen kjøring. Hvis man derimot har brukt hodet kun bittelitt på dette (hvilket jo forsåvidt forutsetter at man har hode å bruke), så vil man temmelig raskt forstå hvorfor ovenfor stående er det eneste riktige!

Argumenter for evangelister!


Jeg skal i det følgende ramse opp noen punkter, slik at du har noen argumenter til å overbevise andre ikke-troende med:

Blinking er ikke noe man gjør for at det står i loven, elsker den oransje blinkende fargen, eller fordi at de står seg så flott sammen med discoen som strømmer ut høyttalerne. Hele poenget med blinking er nemlig å poengtere til de andre trafikantene (eller "medtrafikantene" som noen velger å kalle det) hva man har til intensjon å gjøre.

For å sitere en engelsktalende kompis: "So what's a fucking blink light?! It's called an indicator - and I believe this is the crux of the Norwegians' problem of actually using the indicators: they don't realize that they're indicating their intentions in the traffic - not just blinking some orange light!!".

Noen vil argumentere at en rundkjøring er en enveiskjørt forkjørsvei som er lagt i en sirkel, som typisk har fire T-kryss med av- og påkjøring til høyre. Det vil derfor være meningsløst å blinke til venstre på vei inn til denne enveiskjørte forkjørsveien, ettersom den jo er enveiskjørt "til høyre" for innkommende trafikk.

Alle disse som mener dette, er dessverre en gjeng tullballer som ikke evner å se pragmatisk på ting - og heller ikke evner å se at de faktisk har teknisk feil!
 1. Det gir så mye mer informasjon til alle medtrafikantene som står i alle de andre armene dersom du blinker riktig, og faktisk også gidder å legge deg riktig, at det er helt meningsløst å diskutere det! Husk at neste gang er det du som blir stående, eller må hogge i bremsa, fordi at en annen ikke gir skikkelig tegn.
 2. En rundkjøring er ikke en enveiskjørt forkjørsvei. En rundkjøring er faktisk en egen entitet i veisystemet vår, på lik linje med "kryss", "lyskryss", "forkjørsvei" og "enveiskjørt gate" osv. Dette burde være temmelig tydelig ved at rundkjøringer har egne typer skilt (du vet, de runde blå med piler som går i ring, sant?!).
Ett vesentlig poeng med rundkjøringer er at de gir mer gjennomfart enn et kryss - både kryss og lyskryss. I forhold til lyskryss, så slipper man jo også vedlikehold osv. Men, dette gjelder kun hvis bilistene faktisk er "med på leken" og prøver å være greie med hverandre.
 • En måte rundkjøringer er bedre på, er at dersom en bilist som kommer inn ved Inngang og skal til Høyre, så kan en annen bilist som står på vei inn i rundkjøringen ved Høyre og har tenkt seg til Fram, Venstre eller Ingang, faktisk kjøre inn uten å vente. Dersom den første bilisten imidlertid ikke gidder å blinke til høyre, så vil den andre bilisten måtte anta at den første skal rett fram, og må vente til hans egentlige intensjon blir åpenbar ved at han faktisk er på vei ut Høyre, og da kan det være at neste bilist rett etter den første er inne, og bilisten ved Høyre må igjen vente. Dersom denne neste bilisten også er en idiot, så vil bilisten ved Høyre bli måtte stående i ro flere omganger fullstendig unødvendig - han kunne ha kjørt for lenge siden hadde de andre bilistene blinket. En tredje bilist som står i Fram og skal inn på rundkjøringen vil være helt sikker på at han kan entre rundkjøringen, ettersom bilisten ved Inngang jo skal til høyre og ikke vil plage ham.
 • På samme vis gjelder det hvis en bilist som kommer inn ved Inngang, men skal hele veien rundt til Venstre eller tilbake til Inngang. Hvis han legger seg riktig, og samtidig blinker, så vil en annen bilist som står på vei inn i Høyre men skal ut ved Fram kunne kjøre samtidig (da de jo vil ligge i hhv. "indre" og "ytre" felt i rundkjøringen), og en tredje bilist som står i Fram på vei inn i rundkjøringen, vil pga blinkingen til X se at han har tenkt seg rundt, slik at han enten må "raske på", eller evt. vente til han har kjørt forbi.
Cluet med å legge seg ut samtidig som man "blinker ut" ved passeringen av Fram når man skal til Venstre (eller ved passeringen av Venstre når man skal tilbake ut Inngang), er å "avskjære" de eventuelle ventende medtrafikantene som står og venter i denne armen på å komme ut i rundtkjøringen. Dersom du ikke legger deg ut (og også blinker ut), så kan disse ventende bilistene tro at du ikke har tenkt deg ut på Venstre (eller Inngang), men faktisk har tenkt deg til neste utgang (altså Inngang, eller Høyre), og kan begynne å kjøre ut - og kommer dermed "i skvis" ettersom dere jo skal ut samme hullet.

Ett siste poeng
Hadde man kunnet være sikker på at alle gjorde dette, så vil man kunne få enda større effekter siden alle partene i rundkjøringen hele tiden vil være sikre på hva alle de andre partene har til intensjon.

Det er imidlertid viktig å poengtere at det gir en positiv effekt for rundkjøringen uansett om det fremdeles vil finnes tullinger som ikke gjør dette riktig. Hver eneste som gjør det riktig gir ett positivt bidrag, og kan føre til at rundkjøringen blir mer effektiv. Poenget er bare at hadde alle gjort det riktig, så ville man fått en enda større positiv effekt som kom av at man slapp å legge inn tulling-marginer.

Da håper jeg dette var klart som blekk, og at alle fra nå av blinker og legger seg riktig i rundkjøringer? Godt!

3 kommentarer:

The Reading Nerd sa...

Hei Endre. Hadde ikke trodd du skulle begynne med blogging nei. Du skriver for langt :-) Jeg leser halvveis så gidder jeg ikke mer. Det er jo lagt en del "retningslinjer" for blogging og en av dem er å ikke skrive for mye per post. Jaja, godt poeng om rundkjøringer, jeg er hjertens enig. Du kan jo kanskje skrive en liten oppdatering om hvordan det går på jobb og med picasa-killeren din :-)

-Martin, CoreTrek

Mr. sa...

adle vett jo at så lenge bilen e laget av panserstål så e det du så har forkjørsrett

Stian sa...

Herlig, Endre. Dette er hvordan man skal kjøre i rundkjøringer, og Stavanger er vel en av de få byene i Norge hvor dette blir forsøkt lært bort riktig fra kjørelærerne.

Jeg må si jeg ble litt forvirret av venstre/høyre pga. litt for langt opphold på de britiske øyer. Men her virker faktisk systemet slik du beskriver, gitt at man reverserer venstre/høyre.

Det er et viktig poeng i trafikken at man ikke bare er en reaktiv deltaker (viktig for å unngå uhell når noen oppfører seg rart), men også en konstruktiv deltaker som lar andre få vite ens intensjoner, er vennlig og slipper inn andre som vil skifte inn til ditt felt, og slike ting.

Jeg sier "takk" mye mer i britisk trafikk enn i Norge. Om dagen gjør man dette ved å bare løfte hånden, ellers kan man ta et enkelt blink med nødlyset om den snille er bak deg. Og om du vil være snill til noen som f.eks. vil inn i ditt felt, brems bittelitt og bare gi et lite blink med lysene. Egentlig ganske artig å være med på samspillet, synes jeg.

Stian