torsdag, november 29, 2007

"Terra og kommunene"

Hva skal man gjøre med den situasjonen som har oppstått?

Basert på mine begrensede kunnskaper, så synes svaret enkelt:

Terra: Bøtelegg dets eiere knallhardt (de kan ikke pulverisere sitt ansvar ved å opprette underselskaper - her må det gjennomskjæring til), og reis straffesak mot de direkte involverte i "scam'en" hvor kommunene ble mis- og underinformert, samt hvor personer med makt ble smurt (dette kan ikke gå ustraffet).

Kommunene: Selvsagt skal ALLE som har vært innblandet i saken gå fra sine verv med en eneste gang. I tillegg skal det reises straffesak mot alle de direkte involverte - det MÅ finnes lovverk som disse folka direkte har brutt ved å rulett-gamble bort opp til ufattelige 100.000 kroner per innbygger (visstnok fasit for en av kommunene). Ikke kom her og spill så jævla naiv. Jeg synes ikke synd på disse folka i det hele tatt - hvis jeg skal synes synd på dem, så må det være for at de helt åpenbart har vesentlig lavere IQ enn landsgjennomsnittet. Hvordan i HELVETE går det an å tro at pengene dine skal firedobles eller så over få år, men samtidig ha null risiko? Hva med samtidig svare på "Nigeria-brevene" hvor man loves for eksempel 50 millioner dollar for å kun å henvende seg til en bestemt adresse - det virker eksakt like seriøst. For ikke å snakke om den latterlige mengden smurning disse folka har mottatt, som dokumentert av media. Lurer litt på hvordan minnene over alle disse rølpeturene føles nå. Fytterakker så drøyt.

Samtidig, så synes alle å tro at disse ~450 millioner kronene fremdeles finnes oppi en eller annen skuffe, så det er bare å dra dem ut og betale dem tilbake til kommunene. Dette er FULLSTENDIG FEIL. Disse pengene er BORTE - sannsynligvis som en av de første følingene selve Norge har fått av USA's "Housing Market Crash". Skal man framskaffe disse pengene, så blir det å ta dem ut av noen andre sine lommer. Og situasjonen her er at "sluttkundene" i bokstavelig og overført betydning, nok vil være enkeltpersoner i landets 78 Terra-tilknyttede sparebanker (Det er jo imidlertid mulig for disse enkeltpersonene å "straffe tilbake" ved å bytte bank, f.eks. til en skikkelig bruksbank som Skandiabanken!).

Jeg synes det er en fullstendig uønsket reaksjon av Norge å plutselig innføre Amerikansk system hvor eierne her skal betale "damages" til kommunene for det kriminelle de har gjort. Nei takk: Her skal hver part straffes for det kriminelle de har gjort, med bøter og fengsel i forhold til det loven forutsetter, og så er dessverre denne saken ute av verden: pengene er borte.

Jeg mener vår finansministers nylige uttalelser om at bankene får hoste opp pengene er fullstendig upassenede: hvordan skal denne overføringen av ekstremt store mengder penger skje, uten at det samtidig blir fullstendig ulovlig? Hvis jeg hadde betalt en kommune 100 millioner for at de fremdeles skulle vært min kunde så tror jeg det hadde blitt kalt ren og skjær korrupsjon, og ville sannsynligvis gitt mangfoldige år i fengsel for alle aktører hvis saken ble rullet opp.

Folkene i de aktuelle kommunene får finne seg en bedre administrasjon for framtiden, slik at dette ikke gjentas. Lover må revideres, sånn at slike bygdetullinger ikke kan ødelegge for Norge.

Som ett politisk standpunkt vil jeg gjerne si at jeg synes det høyst aktuelt å legge ned hele kommunetullet. Vi er ett land med under 5 millioner innbyggere, men har samtidig et av de mest fin-oppdelte administrasjons-systemer i hele verden (samtidig som vi vel er det eneste landet i verden som har to offisielle skriftspråk som kun er en marginal dialekt av hverandre!!). Dette er latterlig, ressurskrevende og meget ineffektivt. Sett disse folka fri - landet skriker etter ledig arbeidskraft, mens vi har fremdeles store mengder folk ansatt i helt meningsløse, altfor oppdelte, ineffektive administrasjonsoppgaver.

PS: Det litt ekstra-festlige her er jo selvfølgelig at hadde dette gått riktige veien - hadde disse fire kommunene endt opp med å doble eller mer sine innskudd - så hadde de vel blitt opphøyd til guder, og Terra fått massiv ros i media. Men fakta er at det hadde fremdeles vært like hasard som det nå viste seg å være - men så nyanserte er ikke vi mennesker. Går det bra, så roser man, og går det dårlig så kjefter man, selv om det er 99% tilfeldigheter som står til grunn for begge endingene.

Ingen kommentarer: