fredag, september 05, 2008

Forskere og Wikipedia

[Kommentar til artikkel i adressa.no hvor forskere "står fram" og sier at de aldri kommer til å bidra til artikler i Wikipedia]

Jeg synes det er EKSTREMT kritikkverdig at forskere ikke tar seg til til å legge inn informasjon i Wikipedia.

Wikipedia er et "folkeleksikon" som favner utrolig bredt, og i de fleste tilfeller går temmelig dypt. Artiklene i Wikipedia blir selvfølgelig lest vesentlig mer enn absolutt alle artikler som disse over-seriøse forskerne publiserer for seg selv i sine pretensiøse tidsskrifter. Videre er Wikipedia tilgjengelig i hele verden, og er på denne måten med tilgjengeliggjøre "all verdens kunnskap" til alle land, og kan på denne måten også ses på som hjelp til u-land og andre land hvor kunnskapsnivået ikke er like allment bra som hos oss - uten å på den måten påstå at ingen i Norge trenger å lese Wikipedia!

At forskere og resten av "vitenskapsstanden" går hen og sier at "nei, jeg kunne ALDRI tenkt meg å bidra i Wikipedia" viser jo hvor utfattelig ubrukelige de er. Hva skal man med forskere og forskning hvis det ikke er for å heve kunnskapsnivået og -kvaliteten i verden?

Folk som sutrer over at "hvem som helst kan editere hva som helst" har virkelig overhodet ikke satt seg inn i dynamikken til Wikipedia. Det er riktig at det finnes endel eksempler på vandalisme, og noen har blitt liggende i flere timer og opptil dager for de ble endret tilbake. Men det er som bruker enkelt å være bevisst på dette, og benytte verktøyene som finnes i Wikipedia til å oppdage slike ting før man satser hus og hjem på vel suspekt informasjon. De følgende verktøyene bør folk som benytter Wikipedia sette seg inn i, og lære seg å bruke aktivt. Disse finnes for hver enkelt artikkel som faner over artikkelens tittel. Bare klikk på dem - det skjer ingenting farlig! Eksemplene som følger er for artikkelen Norway:

  • "History": Her kan man se hvor gammel artikkelen er, hvor mange forfattere som er aktive og hvor stor aktivitet artikkelen har, hvem som har skrevet inn hver enkelt bokstav i artikkelen og når dette skjedde - og det kan gi en pekepinn på om man har mulig vandalisme ved å se om det er nylige endringer.
  • "Discussion" (tidligere kalt "Talk Page"): her kan man lese om kontroverser om artikkelen, og dermed få enda mere innblikk i "for og imot" ang. hver enkelt artikkel og tema. Dette er spesielt nyttig for kontroversielle emner, sjekk f.eks. opp diskusjonen og historien til "Electroconvulsive therapy" som er en kraftig omstridt artikkel.
  • "Watch page": Hvis man klikker på denne fanen (eller trykker Alt-W), så setter man seg opp for overvåkning av denne artikkelen. Forfattere som skriver eller editerer artikler setter seg som regel også opp som slike overvåkere, og blir dermed underrettet om alle endringer. Dette fører til at man for hver enkelt artikkel ender opp med ofte flere vaktbikkjer for innholdet. 
Det finnes også "User Pages" for hver enkelt bruker, hvor de aktive Wikipedianerene ofte legger ut informasjon om seg selv, sine posisjoner i forskjellige spørsmål, både ang. verden og ang. Wikipedia sin struktur.

Wikipedia er kommet for å bli (liksom internettet nå etterhvert har vist seg å ikke være et blaff), og forskerne er tydeligvis totalt og fullstendig akterutseilt. Egentlig et lite paradoks, gitt at de jo burde stå for framtidens kunnskap.

Men når alt dette er sagt, så er jeg komplett uenig i Wikipedias "nasjonalisering": Jeg synes all innsats burde sentreres rundt den engelskspråklige versjonen - slik at all kunnskap virkelig ble tilgjengelig for alle (Jeg kan egentlig ganske få språk. Synd at mye info da potensielt ikke blir meg tilgjengelig fordi at det står på spansk eller kinesisk). Spesielt dårlig går det jo med versjonene som er i land med få innbyggere - slike som oss. Imidlertid vil jo også her innholdet inkrementelt bli bedre, og om 20-40 år vil nok mange artikler i det norske Wikipedia være bra.

Tenk hvor ufattelig bra Wikipedia kommer til å være om 50 år! All den informasjonen, polert over så lang tid, tilgjengelig fullstendig gratis for alle verdens innbyggere!