tirsdag, januar 20, 2009

Si nei til softwarepatenter!

Softwarepatenter er IKKE bra for noen.

Signer på dette oppropet om at vi IKKE vil ha USA-tilstander i Europa - og at vi vil ha en stopp på hele utstedingen av patenter som gjelder software av alle typer.

http://stopsoftwarepatents.eu/

Her følger en liten forklaring, sett fra min forståelse. Det finnes MYE informasjon om dette på nettet - google "software patents" (Tell evt. opp hvor mange dere finner som er positive til konseptet - og se hvor de kommer fra).

(Her er noen kjappe bulletpoints fra "FFII": http://stopsoftwarepatents.org/petition)

Softwarepatenter er et stort problem for nesten alle parter som er berørt av software: Små og mellomstore selskap som selv utvikler software og løsninger rundt software, alle som trenger å benytte software - inkludert for eksempel alle som vil lage noe så enkelt som ett nettsted - samt oss personlig som sluttbrukere pga. at innovasjon blir hemmet.

Dette er fordi det kun er de store selskapene som har råd til å ta ut masse slike softwarepateneter, eller evt. kjøper opp "tullepatenter" som allerede har blitt utstedt. De klarer med dette å lage en effektiv "barrier of entry", idet de kan plukke på et nytt selskap, som selv har tenkt ut og laget alle greiene de holder på med, og si at "ah, den der lille algoritmen dere bruker der, den har nok vi ett patent på, ja!". Da nytter det ikke å si at "Hæ?! Hva faen, dette er jo helt forbanna åpenbart gitt at du noensinne har sett en datamaskin!" Plutselig kan dette selskapet bestemme hvordan det skal gå videre med det nye selskapet - selv om dette nye selskapet aldri gikk hen og kopierte noe som helst fra det store selskapet. De større selskapene trenger imidlertid ikke selv å betale noe til andre selskap - for her bruker man "barter" prinsippet: Jeg har ett patent som du trenger, og du har ett som jeg trenger - la oss gi hverandre gratis lisenser! Men hvis noen fra utsiden prøver å lage noe nytt - da får man plutselig krav fra begge disse partene om lisenspenger, evt. regelrett ett krav om at man shutter ned hele sjappa. Siden de store gutta har masse penger i kassa, og de små nye har ingenting, så blir bare trusselen om ett patentkrav ofte nok til at nykommerene gir opp.

Problemet med patenter som fungerer som "barriers of entry" gjelder forsåvidt overalt, men er SPESIELT problematisk for software: Dette kommer av at man i software i realiteten ender opp med å ta patent på en ide, istedet for en spesifikk løsning rundt ett problem slik man gjør i den fysiske verden hvor de fleste andre patenter gjelder. Rettigheter run spesifikke løsninger i software-verden, som jo regelrett er selve programmene som blir utviklet (tenk f.eks. Word), er nemlig allerede håndtert ved Copyright lovgivningen. Ta dette tenkte patentet: "Tekstbehandling: Utforme ett dokument ved at man kan trykke på tastene på et tastatur og direkte se bokstavene på en skjerm, og så kan man trykke delete-knappen for å ta bort bokstaver, og bruke piltaster for å navigere - og så kan man lagre dokumentet til et permanent medium, og man kan velge å skrive dokumentet ut". Dere ser kanskje at dersom en slik patent fremdeles hadde eksistert, så hadde man faktisk endt opp med kun en eneste versjon av ALL tekstbehandlingssoftware - det var de som satt på dette patentet. Disse som eide dette patentet ville nok også prøvd å ta for seg all "desktop publishing" også, f.eks. Quark, InDesign, PageMaker osv - ettersom man jo her også bruker ett tastatur, trykker på bokstaver, og bruker piltaster - og så har man virkelig satt en stopper for all mulig innovasjon rundt alle former for tekstbehandling.

Graverende eksempler på slike typer patenter finnes det mange av. Les f.eks. på linken ovenfor hvor mange patenter som er utstedt som potensielt kan affektere deg i ekstrem grad dersom du skulle finne på å sette opp en nettbutikk!

Ett annet problem som virkelig mangedobler problematikken rundt softwarepatenter, er at patentkontorene rundt om i verden har veldig lite ressurser. Det er gjort utrekninger som viser at de ender opp med så liten tid per patent-søknad at de såvidt har tid til å fysisk lese gjennom patenten en eneste gang. Software er heller ikke ukomplisert - man trenger ofte mange års erfaring med softwareutvikling til å forstå at den aktuelle patentsøknaden vil falle inn under "åpenbart for en trent person i feltet", og dermed ikke burde gis patent. Patentkontoret skal også kunne vurdere om det finnes "prior art" - altså om dette allerede er patentert, eller at løsningen allerede er publisert i ett medie fra før. Gitt tidspresset, og kunnskapskravene, så er det ikke så merkelig at det på ofte er mulig å patentere "hjulet" når det gjelder software.

Ved å hindre at dette utvikler seg i samme retning i Europa, så kan vi kanskje knekke ned hele problemstillingen i verden. Hvis dere tror dette er konspirasjonsteorier, så bør dere sette dere inn i hvordan f.eks. Microsoft nå for kun kort tid siden klarte å TRYKKE gjennom sitt 9000++ siders ekstremt elendige dokument-format (.doc, .xls osv) som en ISO-standard! Her brukte de alle tenkelige midler, inkl. lobbying og smurning, på alle kanter i alle land, inkl. i den norske teamet som skulle avgjøre Norges svar til ISO. Når du sitter på ett lass penger, mens motstanderene typisk er ideelle forbrukerrettighetsorganisasjoner, så er det often en enkel greie å "spende" seg fram til en seier.