tirsdag, august 11, 2009

Olja tar slutt

Kommentar til TU's artikkel "Olje i 8 år til".

Fett. Så slipper vi å drive med dette i mer enn en dekade til. Håper vi går på en kjempesmell, og dermed må tenke oss HARDT om, og ut av dette stiger fugl føniks, eller noe sånt.

Begynn gjerne med en gang å tenke på hva vi skal gjøre etter olja. Selv om det som flere kommentarer her never nok er mer enn 8-9 år igjen, så tar det slutt temmelig snart uansett - 50, 80 år? Hva er det meningen vi nordmenn skal gjøre da? GJERNE faktorer Kina og India og deres EKSPLODERENDE oppgang og utdanningsnivå inn i svarene deres.

Norge har ett moralsk og etisk dilemma som er SÅ EKSTREMT STORT at jeg sliter med opplevelsen av å være nordmann: Her sitter man og slår seg på brøstet og forteller omverdenen om hvor grassat grønne vi er, "Vi åwnly jus Heidroellektrik Påvver, ju si!!", og så PUMPER vi opp olje og PIMPER den ut i verden som en annen heroinprodusent og -dealer som skryter uhemmet av seg selv "Jeg bruker ikke så mye selv, ass!".

Herregud, hvordan er det MULIG å ikke ta med vårt produserte volum olje inn i beregningen når man ser på CO2-"utslipp" per kapita? Er det sånn at man lurer på hva som skjer med den etter salg, eller? Her er svaret: Den brennes opp! Og ikke fortell meg at vi ikke vet det: Norge står jo som (del)-EIER av mange av anleggene ute i verden som tar imot olja og brenner den opp!
En interessant follow-up kommentar fra 'Ialokin', som definerer "Mobilisert karbon" ("Solvik" er visst meg!)
Denne verdidebatten fortjener å bli løftet opp i dagslyset. som Solvik påpeker finnes det en 3.dje måte å beregne klimagassutslippene. I tillegg til etablerte modellene med 1) nasjonale utslippsregnskap som kommer I land til gode og 2) økologiske fotavtrykk som kommer u-landene til gode, går det også ann å se på 3) "mobilisert karbon" som setter olje-, gass- og kullproduserende land, store landbruksland og land med mye avskoging på svartelisten. Modellen med mobilisert karbon egner seg nok ikke til å skape konstruktive tiltak i internasjonale forhandlinger, men de moralske dilemmaene i dette som solvik så treffende sammenlikner med narkotika handel bør diskuteres, ikke minst som grunnlag for å plassere ansvar for innovasjon og tiltak mot olje-avhengigheten. Hadde det bare vært politisk og samfunnsøkonomisk gjennomførbart, burde alle de olje-gass-og kullproduserende landene gått sammen om en politikk for å gradvis fase ut produksjonen etter en forutsigbar produksjonskurve.
Jeg føler Ialokin treffer SPOT ON når han sier "... ikke minst som grunnlag for å plassere ansvar for innovasjon og tiltak mot olje-avhengigheten"!

Ingen kommentarer: